Sneltesten: de voor- en nadelen

 

Sneltesten: de voor- en nadelen volgens de officiële bronnen

Het RIVM publiceerde op 16 juli 2021 onderstaande informatie over zelftesten. Misschien taaie en saaie stof. De conclusie is duidelijk: de Antigeentest die wordt aangeboden bij de GGD Teststraten geeft duidelijkheid. Het RIVM geeft aan dat daarnaast ook sneltesten een enorme meerwaarde hebben.

Uitleg Ministerie van Volksgezondheid

Aanvullend vindt u in de tekst van het Ministerie van Volksgezondheid aanvullende informatie over allerlei testen. Deze rapportage is een-op-een overgenomen. Voor de aankoop van sneltesten voor uw medewerkers en/of gezinsleden verwijzen wij u naar deze website.

 

De Flowflex sneltesten kunt u via onze website inkopen

Onze Flowflex sneltesten zijn CE gekeurd én ISO gecertificeerd. Minimale afname: 20 stuks voor 99 euro. De testen worden inclusief een Nederlandse handleiding, met Pictogrammen (tekeningen) geleverd.

Onderstaand: Informatie RIVM

 

De antigeentest toont bepaalde eiwitten van het virus aan in neus- en/of keelslijm. Zo weet je snel of je op het moment van testen het virus bij je draagt. De test geeft sneller uitslag dan de PCR-test (Polymerase Chain Reaction) maar is wel minder gevoelig.

De antigeentest toont aan of er antigenen van SARS coronavirus-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome-CoV-2) in neus- en keelslijm aanwezig zijn. Antigenen zijn stukjes van het virus (eiwitten) die een afweerreactie kunnen opwekken in het lichaam. De test geeft snel een uitslag; meestal na een kwartier na het opbrengen van het monster op de testcassette. De test is ook buiten een laboratorium te gebruiken.

De antigeentest is minder gevoelig dan de PCR polymerase chain reaction-test. Vooral als er weinig virusdeeltjes aanwezig zijn is de antigeentest vaak negatief. Helemaal in het begin van de infectie zijn er nog weinig virusdeeltjes dus daarna kan iemand alsnog positief worden. Later in de infectie neemt het aantal virusdeeltjes weer af, dan is iemand ook niet besmettelijk meer.

Elke test kent voor- en nadelen. De snelheid van de uitslag, de plek waar de test gedaan kan worden (in of buiten een laboratorium) en de gevoeligheid van de test. In bepaalde situaties kan een fout-negatieve uitslag ernstige gevolgen hebben. Denk hierbij aan ernstig zieke mensen en aan kwetsbare mensen in instellingen. Het is belangrijk om dan een test te gebruiken die zo nauwkeurig mogelijk is. Daarvoor is de PCR polymerase chain reaction-test het meest geschikt. In situaties waarin het nadeel van een fout-negatieve testuitslag opweegt tegen bijvoorbeeld de snelheid en flexibiliteit kunnen ook minder nauwkeurige testen gebruikt worden. Bijvoorbeeld de antigeentest.

Hoewel er met goed bevonden antigeentesten meer getest kan worden, zijn er ook uitdagingen. De test geeft dan wel een snelle uitslag, maar moet test-voor-test door een laborant of andere getrainde persoon gedaan worden. Terwijl PCR-testen met veel tegelijkertijd door één laborant verwerkt en verder door apparaten gedaan worden. Eén laborant kan per dag dus veel meer PCR-testen uitvoeren dan antigeentesten. Aan de andere kant zijn antigeentesten technisch minder ingewikkeld om uit te voeren dan PCR-testen en zijn er veel minder of geen ingewikkelde apparaten voor nodig en kunnen ze ook buiten een laboratorium gebruikt worden.

De antigeentest wordt in sommige (XL) teststraten van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst aangeboden. Ook zijn er organisaties die op eigen initiatief hun personeel testen op het coronavirus met een antigeensneltest. Om ervoor te zorgen dat duidelijk is aan welke eisen het testen moet voldoen, zijn er uitgangspunten opgesteld voor testen op corona buiten de GGD-teststraten en houdt de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ) toezicht.

Bekijk de Uitgangspunten inzet Corona testen volgens officiele publicatie Ministerie Volksgezondheid

Bron: RIVM website