Medische face shields en gezichtsschilden – update

Je hebt face shields én face shields

 Ja; natuurlijk ik draag een mondkapje! En toch voelt het voor mij, als ik werk met studenten, toch minder veilig dan het dragen van een face shield, zoals ik eerder deed. ‘En/en’ -de beste bescherming- kan ook. Maar op dat moment voel ik de sociale druk: een buitenlands wezen in een studentenzaal. Dus besef ik dat mijn ogen niet beschermd zijn en dat ik wel degelijk regelmatig het mondkapje aanraak. Maar ik zie ook dat studenten trouw een mondkapje bij zich hebben en opzetten. Ze zijn eraan gewend. In de ziekenhuizen is het dragen van een gezichtsschild (face shield) de laatste maanden weer duidelijk zichtbaar in foto’s bij artikelen, bij nieuwsitems en op de verschillende journaals. Huisartsen dragen ze, in publieke ruimtes zien we ze terugkomen. Een revival. Al is een wereld zonder mondkapjes en face shields zo welkom. 

Tunnelvisie

Tijdens dit schrijven merk ik dat ook ik mogelijk een tunnelvisie heb. Citaat: ‘Bij een tunnelvisie wordt in de context van een zoektocht naar de juiste interpretatie van een verzameling waarnemingen, is het bezien van alle aanwijzingen vanuit één als juist aangenomen hypothese, waardoor andere verklaringen over het hoofd worden gezien.’

Misschien is dat waar: al maanden lees ik verhalen en rapportages over face shields / gezichtsschilden. Het vb protect I medical face shield team liet de gezichtsschilden testen en bracht verbeteringen aan. Antiviraal, antibacteriëel, CE-gecertificeerd recyclebaar, comfort bij het dragen en heldere, verwisselbare schilden en bovenal beschermend. Het is gelukt.

De vb protect face shields in het assortiment van ziekenhuizen

Zeven onafhankelijke ziekenhuizen lieten de gezichtsschilden (Na eerste argwaan ‘Daar is weer zo’n aanbieder van gezichtsschilden’ toch testen door hun interne infectie preventie afdelingen. Zeven keer werden de vb-protect face shields goedgekeurd. Nee: de champagneflessen gingen niet open. Omdat wij dit niet vinden passen binnen de corona-tijd én omdat wij geen champagnedrinkers zijn. Maar trots: dat wel. Inkopers kochten en kopen face shields. Maar ergens eind oktober 2020, was er een kentering. Nadat eerst de mondkapjes werden afgedaan als ‘onzin’ kregen face shields negatieve aandacht omdat een Limburgse expert daar vraagtekens bij zette. Maar we zijn er weer: zie de eerste alinea!

België

Om eerdergenoemde tunnelvisie te voorkomen zijn we, met een ‘schone computer zonder zoekgeschiedenis’ weer op zoek gegaan naar kennis. In België wordt er duidelijk een onderscheid gemaakt tussen het gebruik van face shields door het grote publiek (u en ik) in openbare ruimten en het gebruik door zorgmedewerkers die in contact komen met potentieel besmette corona patiënten.

De gezondheidsmedewerkers ‘moeten’ meerdere beschermingsmiddelen dragen. De genoemde organisaties beschouwen face shields als een oogbeschermingsmiddel net zoals een spatbril. De overdracht van micro-organismen naar de oogslijmvliezen wordt beperkt. Volgens dezelfde Belgische aanbevelingen moet de gezondheidswerker bij elke binnenkomst in de kamer van een (vermoedelijke) COVID-19-patiënt gebruik maken van:

  • Handschoenen;
  • Schort;
  • Face shield of beschermingsbril

en minimaal een chirurgisch mondneusmasker.

Hoewel efficiënt als oogbescherming bieden spatbrillen geen volledige bescherming van andere delen van het aangezicht, aldus het WIP. Om wel een betere bescherming door face shields te krijgen, heeft het WIP een aantal eisen gesteld aan te dragen gezichtsschilden welke wel extra beschermen.

Face shields die vanaf de kin tot het voorhoofd het aangezicht beschermen bieden dus een betere oog- en aangezichtsbescherming. Face shields met een zijwaartse bescherming van het gezicht kunnen bovendien blootstelling aan spatten beperken. Routinematig dragen van oogbescherming in combinatie met een mondneusmasker bij nauw contact bij patiënten met mogelijke druppeloverdracht zorgt voor een zo best mogelijke bescherming.

Bron/citaten: Werkgroep Infectie Preventie (WIP), België.

Nederland

In het kader van persoonlijke beschermingsmiddelen bij (vermoedelijke) COVID-19-patiënten adviseert het Nederlandse RIVM voor de oogbescherming een veiligheidsbril of face shield. Het mondneusmasker moet, indien beschikbaar, bedekt worden door een face shield en kan dan gedragen worden gedurende de hele shift, ongeacht het aantal patiënten dat verzorgd wordt (!). In de update van de aanbevelingen over het gebruik van mondneusmaskers tijdens de COVID-19-pandemie wordt een combinatie van een chirurgisch masker en een face shield aanbevolen.

Je hebt face shields en face shields!

Bij het dragen van face shields zijn er een aantal belangrijke voorwaarden waar u op moet letten (dit is een verzoek). Uw gezicht moet, als het zonder mondkapje wordt gedragen, ook de zijkanten (tot aan de oren) beschermen. Daarnaast moet het gelaatscherm tot onder de kin bereiken. De vb protect face shields hebben twee lengtematen. Wij vinden het niet netjes om afbeeldingen van de face shields te laten zien welke NIET aan deze basiseisen voldoen. Maar let u er alstublieft op. Ook als wij uit de tunnel stappen, dan zien wij dat ONZE 100% Nederlands fabricaat gezichtsschilden aan alle eisen voldoen. Ook voor de Belgische markt! Maar dat blijkt ook in de praktijk.

Alstublieft niet dragen

Ook nu plaatsen wij geen afbeelding. Maar alstublieft draagt u geen transparant kinmasker. (mouthshield). Het ontwerp is bijna futuristisch mooi en wij snappen dat het lijkt alsof er bescherming is. Maar, zo vertellen onderzoeken, de kinmaskers kunnen zelfs averechts werken. Het kan juist een vergaarbakje zijn voor aerosolen.