Dit is waarom een CE-markering belangrijk is voor face shields

Goed nieuws! De CE-markering voor de VBprotect faceshield is ook dit jaar aangevraagd en verkregen.

De vb protect | medical face shields worden volledig in Nederland geproduceerd. Zowel de hoofdbanden, de schilden als de verpakkingsmaterialen zijn recyclebaar. Dus vinden wij een CE-markering belangrijk. Veel industriële productgroepen mogen uitsluitend worden verhandeld in de Europese Economische Ruimte (EER) als ze CE-markering hebben. Met CE-markering verklaart de fabrikant dat zijn producten zijn getoetst aan alle toepasselijke EU-wetgevingen die CE-markering vereisen en overeenstemmen met de gezondheids-, veiligheids-, prestatie- en milieu-eisen die relevant zijn voor die producten. De producten moeten CE-markering hebben voordat zij in de EER in de handel worden gebracht.

De CE-markering heeft 2 doelen:

  1. bevordering van de vrije goederenhandel binnen de EER;
  2. harmonisatie van de wetgeving van de EER-landen voor productveiligheid en -gezondheid.

Producten met CE-markering mogen vrij worden verhandeld in de hele EER (alle EU-lidstaten en IJsland, Liechtenstein en Noorwegen). Nationale overheden mogen geen aanvullende eisen stellen. Voldoen producten niet aan de Europese eisen? Dan is CE-markering niet toegestaan en mogen de producten niet worden verhandeld in de EER.

Verantwoordelijkheden ondernemers

Met CE-markering verklaart de fabrikant onder eigen verantwoordelijkheid dat zijn product voldoet aan alle essentiële eisen van de toepasselijke EU-richtlijn(en). Hiertoe moet een fabrikant een conformiteitsbeoordeling uitvoeren, een technisch dossier samenstellen, een EG- of EU-conformiteitsverklaring opstellen, zonodig gebruiksaanwijzingen meeleveren en de CE-markering aanbrengen op zijn product. Zie het stappenplan CE-markering of doe de Regelhulp CE-markering.

Op het product moeten ook de naam en het adres van de fabrikant worden vermeld. In veel gevallen eisen de richtlijnen dat de fabrikant zijn product laat testen door een ‘notified body’, een onafhankelijke, door de overheid aangemelde keuringsinstantie.

Bronnen:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/tools/wet-en-regelgeving/eu-wetgeving/ce-markering

https://europa.eu/youreurope/business/product-requirements/labels-markings/ce-marking/index_nl.htm