2021

Gelukkig nieuwjaar!

We waarschuwen onze kinderen ervoor: alles wat op het www (World Wide Web) geplaatst wordt blijft bewaard. Zo ook onze artikelen. Niet dat wij per se de illusie hebben dat ze van enorme waarde zijn, maar mogelijk leest u ze terug. En hopelijk, als er over twintig jaar Corona artikelen worden teruggelezen dan halen mensen herinneringen op. Aan de ene kant is het een herinnering aan een naar jaar. Een jaar waarin isolatie en eenzaamheid een rol speelden. Maar óók een jaar van verbondenheid.

Op 31 december 2019 wensten wij elkaar een gelukkig nieuwjaar toe: niet wetende wat er zou komen. Er is nu hoop: hoop dat 2021 ‘normaal wordt’.

Dat is het nieuwe geluk. Dicht naast elkaar kunnen leven, veel van elkaar kunnen hebben en een hand of knuffel geven. En dat eerste is misschien weer wennen.

De drie (lucht)kussen komen waarschijnlijk niet terug. Gewoon één zoen op andermans wang. We kijken er naar uit. We wensen u alle geluk. U heeft het verdiend!

Enschede, december 2020