Wanneer is een face shield wel toegestaan?

Er zijn situaties waar een face shield wel is toegestaan

  1. Werkgevers mogen er voor kiezen om werknemers op het werk een Face Shield  (spatscherm ) te laten dragen in plaats van een mondkapje als voor de uitvoering van werkzaamheden het dragen van een mondkapje ondoenlijk of onmogelijk is. 
  2. Daarnaast  geldt een uitzondering voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen op plekken waar dat verplicht is. Het kan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan.

Meer informatie vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/tijdens-het-werk

Informatie tonen voor uitzondering bij beperking of ziekte

Of u onder de uitzondering valt, hangt af van uw persoonlijke situatie. Dat betekent dat u zelf moet aantonen waarom u in aanmerking komt voor uitzondering van de mondkapjesplicht. Politie, handhavers, winkelpersoneel of OV-personeel kan u vragen om dat aannemelijk te maken. U kunt het op verschillende manieren aantonen.

Meer informatie vindt u op:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/mondkapjes/mensen-met-een-beperking-of-ziekte