Het RIVM adviseert weer face shields bij verzorging, verpleging of medische handelingen

Het face shield wordt toch weer onder de aandacht gebracht door het RIVM

Noem ons ‘arrogant’, wij hopen op ‘realistisch’. Na de introductie van de CE-gecertificeerde vb protect I medical face shields in mei 2021 (‘Laat op de markt gebracht’) hebben wij in het eerste kwartaal van 2021 opnieuw geïnvesteerd in de (verzwaarde) CE-certificering. Na een piek in november 2020, waarbij de gezichtsschilden veel gedragen werden, adviseerde het RIVM een maand later (voor particulieren) het gebruik van mondkapjes. Dat betekende dat onze face shields amper in het straatbeeld zichtbaar waren. Maar Orthodontisten, tandtechnici en een aantal ziekenhuizen bleven de face shields dragen.

Serieuze leveranciers gezichtsschilden hebben bestaansrecht

Doordat face shields minder gedragen werden terwijl de kwaliteitseisen juist verzwaard werden, zagen wij dat collega-producenten stopten met de productie. Hier en daar wordt – helaas – nog steeds de variant met de transpiratie absorberende hoofdband gedragen. U herkent ze: ‘face shield’ staat groot op de band afgedrukt.

Het RIVM adviseert weer face shields bij verzorging, verpleging of medische handelingen

Ook omdat er toch weer nieuwe varianten van het coronavirus opduiken adviseert het RIVM zorgmedewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen bij verzorging, verpleging of (para)medische behandelingen van mensen met (een verdenking op) COVID-19. Het RIVM verwijst met name naar de gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg, wijkverpleging, huisartsen en verloskundige zorg. Met de huidige kennis is het namelijk nog steeds aannemelijk dat de manier van overdracht van het Coronavirus door druppels en direct contact plaats vindt.

 

Vaccinatie biedt geen 100% bescherming

Het volgend RIVM-citaat is bekend, maar op papier schrikt het toch even af. ‘Vaccinatie van zorgmedewerkers tegen COVID-19 is niet 100%. Ook is nog niet bekend hoe lang het vaccin beschermd. Vaccinatie vormt op dit moment dus geen reden om het gebruik van persoonlijk beschermingsmiddelen (PBM) achterwege te laten’ volgens het RIVM. Het is belangrijk om te beseffen dat NIET ieder (risico)contact leidt tot een besmetting of een infectie van de zorgmedewerker of patiënt. Het risico is o.a. afhankelijk van de duur van het contact en de afstand tussen zorgverlener en cliënt.

 

Welke Persoonlijke Beschermingsmiddelen?

Op de aangepaste en geactualiseerde Persoonlijke Beschermingsmaterialen adviseert het RIVM:

  • Een chirurgisch mond-neusmasker type IIR**;
  • Oogbescherming (Face Shield of spatbril);
  • Schort met lange mouwen, spatwaterdicht;


Maar hoe lang te dragen, weg te gooien, her te gebruiken of te recyclen?

Een chirurgisch mond-neusmasker tenminste type II mag maximaal drie uur gedragen worden. Een medisch face shield moet na deze periode (met alcohol of zeep) schoongemaakt worden. Bij face shields met verwisselbare schilden – zoals het vb protect face shield – kan het gezichtsschild verwisseld worden. En kan weer hergebruikt worden. Wegwerphandschoenen worden per patiënt gewisseld.

 

Preventief gebruik van Persoonlijke beschermingsmiddelen in overige zorgsituaties buiten het ziekenhuis bijvoorbeeld bij consulten of huisbezoeken

Zorgmedewerkers kunnen preventief een mond-neusmasker gebruiken bij patiënten ZONDER (verdenking op) COVID-19, om te voorkomen dat zij zelf besmet raken met COVID-19 of dat zij hun patiënten besmetten. Voor zorgmedewerkers geldt het advies om vanaf inschalingsniveau ‘zorgelijk’ een chirurgisch mond-neusmasker tenminste type II te gebruiken in een zorgsituatie waarbij géén 1,5 meter afstand gehouden kan worden tot een patiënt.

Een face shield als vervanging van een mond-neusmasker tenminste type II kan in deze zorgsituaties alleen als er ook goede bronmaatregelen zijn zoals triage op klachten en testbeleid voor medewerkers. Een face shield kan bijvoorbeeld gebruikt worden bij een spreekuur van een logopedist of een ergotherapeut in een zorginstelling.

 

En een chirurgisch mond-neusmasker én een face shield

Bij diagnostische of therapeutische medische handelingen waarbij de zorgverlener zeer dicht (<30 cm) bij het gelaat van de patiënt komt, wordt geadviseerd een chirurgisch mond-neusmasker tenminste type II EN een spatbril/face shield te dragen. Zie ook de Leidraad Persoonlijke bescherming in de (poli)klinische setting van de Federatie Medische Specialisten. Voor kinderen t/m 12 jaar zonder (COVID-19) verdachte symptomen kan voor alle handelingen worden volstaan met basis hygiënische maatregelen.

 

Face shields

Face shields zijn geen gelijkwaardige vervanging voor medische mond-neusmaskers. Ze kunnen voor preventieve doeleinden in bepaalde situaties als barrière tegen spatten worden gebruikt.

 

Testen

Het advies om, bij klachten of als u in contact bent geweest met iemand die besmet is, test alstublieft.

 

Aanvulling vb protect | medical face shields

Wij begrijpen dat voor sommige lezers deze informatie ongewenst is. Of dat u het mogelijk leest als koren op de molen voor vb protect. Ja: wij hebben als bedrijf geïnvesteerd in het ontwerp, de productie en de verschillende CE-markeringen van het gezichtsschild en face shield. Ook is het inderdaad zo dat wij aan binnen- en buitenlandse ziekenhuizen hebben geleverd. Wij geloven in de kwaliteit van onze face shields. Niet alleen in deze nare tijd, maar ook straks, als zorgverleners, tandartsassistenten toch beschermd willen blijven tegen aerosolen. Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u gerust contact met ons op!

 

Bron: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Lci.rivm.nl/covid-19/PBMbuitenziekenhuis
7 juli 2021